Past Option Future Option / 2015


 

Past Option / Future Option

This graphic series, “Past Option” and “Future Option”, is thematically rooted in the theme of “choice” that I have been exploring in-depth since the 2012 series “Sugar Choice”.

These new experimental triptychs deal with the act of choosing from a slightly different angle, especially in relation to time, where the past and the resulting future overlap and are inextricably linked. Each of our current choices effect our future; our past and present are intertwined in a dance that leads to the future. Time itself and also the stages we find ourselves in life also effect how we choose.

Intuition and thought also come into play, and also emotion, especially fear, love and anger. Formally, I use motifs that symbolize intuition, thinking and time. The heart is a symbol of human feelings – emotions, which symbolically controls one world the same way the brain controls the realm of thinking. Together they create a balance and the possibility of decisions made rationally. Both motifs are affiliated, because one affects the other. As a primary symbol of time, I chose the mountain because of its geologically “eternal” duration, contrasted to our relatively short biological time.

Rivers, veins and roots flow naturally throughout the works, connecting objects and bringing out their essence. Metaphorically speaking, the roots are veins of plants, the rivers are the veins of the earth, and veins are the rivers of our bodies.

Each print can exist on it’s own but is also part of a triptych, which can be arranged three different ways. By assembling the sheets together we can choose how to tell the story or interpret it.

The ultimate order of the sheets is based on a cyclical principle, where you move the first one to the end of the line and the next moves into its place, and the last one follows (… A-B-C … ..B-C-A … ..C-A-B …). The triptych thus acquires another dimension to repeat and return–the eternal cycle of time and life, guided at all time by choices.

 

Ve své první grafické sérii “Možnost minulosti/Možnost budoucnosti”, navazuji na osobní a dlouhodobé téma “volba”. To jsem mimojiné zpracovávala také v projektu “Sugar Choice 2012”.

V novém experimentálním triptychu se zabývám volbou z trochu jiného úhlu, ve vztahu k času, tedy minulosti a z toho vyplývající budoucnosti. Každá naše současná volba ovlivňuje naši budoucnost. Ale je podmíněna naší minulostí a děje se aktuálně v čase přítomném. Volba souvisí s časem a to, jak zvolíme, je také ovlivněno fází života, v  které se nachazíme.

Přemýšlela jsem, co ovlivňuje naše volby a dostala jsem se k elementární podstatě intuice, myšlení a času. Tyto v sobě dále obsahují veškeré spolusouvisející oblasti, jako jsou emoce a pudy, zejména strach, láska, hněv.

Formálně jsem tak zpracovala motivy zastupující čí symbolizující intuici, myšlení, čas. Srdce jako lidský organ znázorňující pocity – emoce, kterými se symbolicky řídí a mozek pro myšlení, neboť se také rozhodujeme racionálně. Oba dva motivy jsem propojila, protože jedno ovlivňuje druhé. Jako symbol času jsem zvolila horu, která svým geologicky “věčným” trváním vytváří kontrast k našemu krátkému času biologickému.

Vše je zobrazeno na třech listech, které kresebně propojují řeky (voda jako symbol emocí). Řeky jsou  jak kořeny odkazující k podstatě, tak i zároveň žíly. Metaforicky řečeno, kořeny jsou žíly rostlin, řeky jsou žíly země a žíly jsou řeky našeho těla

Tři grafické listy fungují sami o sobě. Zároveň jsou ale součástí triptychu, který je možno číst v celku. Triptych má navíc tři varianty, máme u něj možnost volby, jak listy dohromady poskládat. Tudíž si můžeme zvolit, jak příběh vyprávět nebo číst.

Varianty skládání listů jsou založeny na cyklickém principu, kdy ten první můžete přesunout na konec řady a pak znova a znova (…A-B-C…..B-C-A…..C-A-B…). Triptych tak dostává další rozměr opakování a návratu – věčného koloběhu času, života.