About

Veronika Drahotova is a Czech artist and curator best known for mixed-media work incorporating painting, photography, video and installation.

In 1992, she was one of the youngest students ever to matriculate at the prestigious Academy of Fine Arts, Prague (AVU), studying under J. David and J. Sopko, receiving a one-year scholarship (1995) at the San Francisco Art Institute, and a Masters of Art degree in 2000.

She made her first big splash in the art world in 1998 with “Castle in the Sky,” a large-scale light installation funded by the Soros Foundation. In it, the famous Prague Castle was completely illuminated in a rainbow glow for several nights, and it’s still considered one of the largest public art displays to take place in the Czech Republic.

The rainbow symbolism from “Castle in the Sky” was naturally incorporated into Drahotova’s ever-growing iconographic vocabulary. This highly visualized language of symbols appears persistently throughout her work across all mediums, encouraging a sense of interconnectedness within and between each. The evolution of that iconography can clearly be seen in her early portrait work, which includes the postmodern series “Bad Boys” (1997-2004), and plays out prominently in her constructed objects and installations, such as FF (for S. H.; 2004) and POP (Preliminary Orientation in the Problem; 1999).

Her work was most recently featured in Vienna for Art’s Sake (Feb. 2015) (http://www.noever-design.com/vienna-for-arts-sake-archive-austria.html), a group show with contributions from more than 100 visual artists, including Christo, Frank Gheary and Zaha Hadid, which will tour Europe and the U.S. as the “Luciano Benetton Collection 10 x 12.”

Her most recent series’ have focused more on painting, specifically large-scale canvases filled with geometric objects that merge with and collide into 3-D relief elements, an implicit commentary on the tension between philosophy and psychology, spiritualism and mathematics. Furthermore, Drahotova has created a new system of painting she refers to as ‘architectonic.’ This approach utilizes two or more canvases in a single painting, allowing the pieces to be arranged in several pre-determined ways to reveal different compositions. By orientating or interchanging the canvases both horizontally and vertically, and rotating them 90 degrees in relation to each other, several compositions emerge.
In this way, the canvases of the recent series “Massive Memory” (2015) can be arranged together on the wall in various interchangeable configurations, like interactive panels in a constantly shifting landscape.

In 2002 Drahotova founded HOME Gallery in Prague, and as director curated more than a dozen exhibitions over two years featuring artists from all over Europe. She has had more than ten solo shows in the U.S., Japan, and across Europe, and participated in dozens of group shows. She currently resides in Prague.

Veronika Drahotová je česká umělkyně, která se proslavila prací s různými médii, jako je malba, fotografie, video či instalace.

V roce 1992 se stala jednou z nejmladších studentek přijatých na prestižní Akademii výtvarných umění v Praze, kde studovala pod vedením J. Davida a J. Sopka. V roce 2005 získala roční stipendium na San Francisco Art Institute, v roce 2000 obhájila magisterský titul na AVU.

V rámci výtvarné scény na sebe poprvé upozornila v roce 1998 dílem “Vzdušné zámky”, rozsáhlou instalací sponzorovanou nadací Soros Foundation. Instalace spočívala v nasvícení Pražského hradu, který se na několik dní ponořil do duhové záře, a dodnes se řadí k nejrozsáhlejším veřejným uměleckým počinům v České republice.

Duhová symbolika “Vzdušných zámků” se stala přirozenou součástí stále se rozrůstajícího ikonografického slovníku Veroniky Drahotové. Výrazně obrazný symbolický jazyk prostupuje její dílo napříč médii a vzbuzuje tak dojem vzájemné propojenosti. Vývoj této ikonografie lze vysledovat již v raných portrétech, včetně postmoderního cyklu “Bad Boys” (1997–2004), a výrazně se projevuje v konstruovaných objektech a instalacích, jako je FF (pro S. H.; 2004) a POP (Preliminary Orientation in the Problem; 1999).

Tvorba Veroniky Drahotové byla nedávno zařazena do skupinové výstavy Vienna for Art’s Sake (únor 2015) (http://noever-design.com/vienna-for-arts-sake-archive-austria.html) představující více než stovku autorů, jako je Christo, Frank Gehry či Zaha Hadid, která procestuje Evropu a Spojené státy pod názvem “Luciano Benetton Collection 10 x 12”.

V poslední době se Drahotová soustředí spíše na malbu, konkrétně na velkoformátová plátna plná geometrických objektů, které se vzájemně propojují a sráží do reliéfních trojrozměrných prvků a implicitně vypovídají o pnutí mezi filozofií a psychologií, spiritismem a matematikou. Vytvořila rovněž nový systém malby, který nazývá architektonickým přístupem k obrazu. Spočívá v tom, že dvě plátna tvoří dohromady jediný obraz a jejich přetočením vznikají různé kompozice. Pokud se plátna horizontálně či vertikálně přemístí či vymění, případně se vůči sobě navzájem pootočí o 90 stupňů, vznikne několik různých, předem stanovených kompozic. Plátna z nejnovějšího cyklu „Massive Memory“ (2015) lze tímto způsobem aranžovat do nejrůznějších konfigurací a vytvářet tak interaktivní panely neustále se proměňující krajiny.

V roce 2002 Veronika Drahotová založila pražskou galerii HOME a v roli ředitelky během dvou let kurátorsky připravila více než desítku výstav umělců z celé Evropy. Vlastní tvorbu prezentovala na více než deseti samostatných výstavách v USA, Japonsku a Evropě a účastnila se mnoha skupinových výstav. V současnosti žije v Praze.

VERONIKA DRAHOTOVÁ
(born Prague)

single shows
2020: Human / Non-Human // Člověk / Nečlověk, IDL, Prague, CZ
2020: Vrhám Stín /Casting Shadow, Artpark, Rudolfinum Gallery, Prague, CZ
2019: Fragments Of Freedom, Zámek Dobrohoř, CZ
2017: Degrees of Freedom, Galerie 207, Prague, CZ
2016: Space Flow, Le Palais, Prague, CZ
2016: Hyper Flow, Berlínskj model, Prague, CZ
2015: Form of Infinity, Emblem, Prague, CZ
2015: Space Dust Leftovers, DIVO Institute, Kolín, CZ
2015: Massive Memory, Kampa Gallery, Sovovy mlýny, Prague, CZ
2014: Ale/But, Černá labuť, Praha, CZ
2014: Untill the End of Time, Piersone, Praha, CZ
2013: Theory of Nothing, Berlínskej model,Prague , CZ
2012: 12, Gambit Gallery, Prague , CZ
2012: Sugar Choice, Prinz Prager Gallery, Prague
2012: The Locked Camber`s Challenge, Uffo Gallery, CZ
2011: THEY_I (dohromady s Nikolou Semotanovou), Galerie Trafačka, Prague, CZ
2009: MEMPLEX CITY,Galerie Icon, Praha, CZ
2008: MEMPLEX RIP,Galerie Blansko, CZ
2005: AUTOREVERSE, The Art Critics Gallery, Prague, CZ
2004: PRELIMINARY ORIENTATION, Chromosome gallery, Berlin, D
2004: ALI-EN-ACE, Futura gallery, Prague, CZ
2002: Latest Art, Vernon Fine Art, Prague, CZ
2001: GRAVE, Remont Gallery, Belgrade, YU
2001: Mind the Heart, Behemot Gallery, Prague, CZ
2001: Sky is Empty, U cerného pavouka Gallery, Ostrava, CZ
1999: Friends Forever, Pecka Gallery, Prague, CZ
1998: See Through, the Czech Center, Brusseles, Belgium
1996: Fiona Whitney Gallery, Wilcox L.A., USA

selected group shows
2022: SEN JEN, Art Safari, Studio Bubec, Prague, CZ
2021: Vitamíny budoucnosti, 4+4 dny v pohybu, Prague, CZ
2021: Pizzly Puzzle, Prague Biennale, Prague, CZ
2021: INTERPRETACE 1: Open Situation, Vila Tugendhat, Brno, CZ
2021: Vitamíny z ráje ,Galerie Cifra, CZ
2020: Galerie Fasáda, Smetana Q, Prague, CZ
2020: PRASE_ČINY, performance s Die Früchte, CZ
2020: Má_slov, DOX, performance, Prague, CZ
2020: Polibmix, performance a výstava, galerie Jáma, Ostrava, CZ
2019: Krajinow, MUD, CZ
2019: Re_Shape/D, Invalidovna, CZ
2018: Arthouse // Designblok
2018: Malostranské dvorky, Prague
2018: Out of the Blue, Gallery 1st Floor, Prague
2018: Sexposed II, Prague
2017: One Moment, Gallery Drei, DE
2017: Scoope Art Fair, New York, U.S.A
2016: FP, Rathausgalerie, Constanz, DE
2015: Vienna for Art`s Sake!, Winter Palas, Vienna, AT
2014: Peace Plese, Artinbox Gallery, Praha, CZ
2014: Damský Gambit, Brusel
2013: 12, Galerie Gambit, Praha, CZ
2012: The Fine Art Collection, Barbican Center, UK
2012: Současná česká malba, NTK, CZ
2012: Fire Walk With Me, XXL,Louny, CZ
2011: Pátý přes deváty, Trafačka, CZ
2011: Unknown Area, Gallery Graz, D
2009: Girls Against Boys, Galerie Szara, PL
2008: Sexismus, galerie Vaclava Spaly , Praha, CZ
2008: Spleen & Ideal, Karlín studios, Praha, CZ
2007: Vitamin P, Galerie Bastart, Bratislava, Košice, SK
2007: Spleen & Ideal, Brno Gallery, CZ
2006: SAFE, Karlin Studios, Pague, CZ
2006: Runaway, Space Gallery, Bratislava, SK
2006: Sigmund Freud – Life is but a Dream, Oldtown Gallery , Prague, CZ
2006: Czech Point, NOG, http://www.nogallery.info
2006: Videobus, Prague – Brno, CZ
2006: MULTIPLACE, Bratislava, SK
2006: Stop domestic violence, Praha, CZ
2005: Beauty Free Shop, Praha, CZ
2005: LEBKA, AVU Gallery, Praha, CZ
2005: MULTIPLACE, Bratislava, SK
2004: Pure Beauty, Critics Gallery, Prague, CZ
2004: Eastern Alience, TOE, Berlin, D
2004: Within Reach, HOME Gallery, CZ
2003: TAIL, Twig Gallery,NYC, USA
2003: Pretty Comunication, PRIESTOR gallery, Bratislava, SK
2003: INOUT, Budapest, Hungary
2003: INOUT, Prague, CZ
2003: ELEKTROBOT, Prague, CZ
2002: In Between, Czech Centr, NYC, USA
2002: City of Women, Cankarjev dom, Ljubljana, Si
2002: Art Frankfurt, Chromosome Gallery,D
2001: FOTOK, Meo, Budepest,H
2001: To Flow To, Chromosome Gallery, Berlin, D
2001: Artists for Umelec, Hardheaded Gallery, Prague, CZ
2001: Feme Fatal, Kutná Hora, CZ
2000: Bohemian Birds, Kunst Haus, Draezden,D,
2000: Story, noD, Prague
2000: Training, Bratislava – Kosice, SK
2000: Sources of New Style, Prague, CZ
2000: The Southern Affair, Ceske Budejovice, CZ
2000: ARTESCO, Polyphonic arts in Prague, CZ
2000: Open Air, Exodus, Prague, CZ
2000: … (three dots), the NO D Gallery, Prague, CZ
1999: No Sex Until Marriage, Prague, CZ
1999: Open Gallery, Prague, CZ
1998: Zelená (Green), the Academy of Fine Arts (AVU) gallery, Prague, CZ
1998: Umelecke dilo ve verejnem prostoru (Art in Public Space),
implementation of projects (see below), Prague, CZ
1997: Umelecke dilo ve verejnem prostoru (Art in Public Space),
exhibition concepts in the Veletrzni Palace (Modern and Contemporary Art
Collection of the Czech National Gallery), Prague, CZ
1995: In and Out, San Francisco, USA
1994: Obrazy (Paintings), Prsten Gallery, Prague, CZ

work

2002 – 2004: Director of HOME Gallery, Prague, CZ

education

1997-2000: MFA Visual Communications Studio, lecturer J. David, (AVU), Prague, CZ achieved Master of Fine Art degree
1996: Passed the BA exams at AVU, Prague, CZ
1995: One-semester scholarship at the San Francisco Art Institute, USA
1993-96: Classical Painting Techniques Studio, Professor Beran (AVU), Prague, CZ
1992-93: Painting I Studio, Professor J. Sopko (AVU), Prague, CZ
1991-92: Vaclav Hollar High School of Applied Arts, Prague, CZ
1990-91: High School of Applied Arts and Technology, Prague, CZ

AVU = Academy of Fine Arts