Until the End of Time / 2013-2014

Until the End of Time….If Such a Thing Exists. The principle of time is eternity; time and eternity are co-existing.

Až do konce světa,…..jestli něco takového existuje. Principem času je věčnost, čas a věčnost navzájem koexistují.